Kalibrering av lasereffektmätare

Kalibrering av lasereffektmätare sker gentemot RISE normalinstrument med spårbarhet till internationell nivå. Kalibrering sker såväl i våra laboratorier som på plats hos kund. Kalibrering kan ske för en lång rad våglängder och effektnivåer.
Lasersäkerhet

RISE är ackrediterat laboratorium för lasermätningar och utför klassificering av lasrar enligt gällande nationella och internationella standarder:

  • SS EN 60825 - Svensk standard
  • EN 60825 - Europeisk standard
  • ANSI Z136.1 - USA standard avseende säkerhet
  • FDA 21CFR1040.10-11 - USA reglemente för klassificering
Säkerhetsmätningar

Vi erbjuder också säkerhetsmätningar, utmärkningar av säkerhetsavstånd och beräkningar av riskzoner utförs på plats hos kund. Datorbaserade exponeringsberäkningar utgående från gällande gränsvärden för maximalt tillåten exponering görs snabbt och enkelt.

Uppmätning av skyddsglasögon

Uppmätning av skyddsglasögon enligt gällande Europastandarder utförs för ett flertal våglängder.

Kurser och policy

Kurser i laser- och strålningssäkerhet arrangeras hos kund, med väl avpassat innehåll till kundens behov. Vi hjälper också till med utformning av laser/strålsäkerhetspolicy för företaget. 

Skyddsglasögon och svetsskärmar

Skyddsglasögon är en viktig komponent i modernt arbetarskydd. Det må vara skydd mot kringflygande partiklar, gaser eller strålning så behövs skydden för att skydda en av den mänskliga kroppens känsligaste vävnader, ögat.Läs mer...

Relaterad information

Se även

Photonic SwedenDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSvenska OptiksällskapetDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.