Kalibrering av mätutrustning för solstrålning

Kalibrering av instrument för mätning av solstrålning är speciellt på så sätt att de flesta tillämpningarna finns inom meteorologin och därmed styrs från World Meteorological Organization (WMO) som har definierat en egen skala, World Radiation Reference (WRR) för solstrålningsirradians. Denna realiseras genom en grupp pyrheliometrar vid World Radiation Centre, Davos. Dessa är baserade på substitution med elektrisk effekt. Skalan överensstämmer mycket väl med motsvarande SI-skala.

Mätning av solinstrålning är viktigt inom byggnadsforskning, solenergiforskning och miljö. Men även industrin, t.ex. bilindustrin, måste mäta solstrålning för bestämning av åldringsegenskaper hos olika produkter. För detta används pyranometrar (solarimetrar) som visar hur mycket solstrålning som infaller på en yta. Förutom dessas kalibreringsfaktor måste ofta ett flertal andra egenskapsparametrar bestämmas, t.ex. cosinusanpassning (även azimuthberoende), temperaturberoende, lutningsberoende, linjäritet.

Basinstrument för kalibrering av pyranometer är s.k. pyrheliometrar som mäter solstrålning i riktning direkt mot solen. SP erbjuder kalibreringar av både pyranometrar och pyrheliometrar med spårbarhet till WRR via en egen pyrheliometer med elektrisk substitution. Vanligen görs detta inomhus och med referens till en utomhuskalibrering. Genom samarbete med SMHI kalibreras SP referenspyranometer för utomhussituationer.

Även utstrålad effekt från t.ex. jordytan måste mätas. Detta görs då i det långvågiga infraröda våglängdsområdet, vanligen med s.k. pyrgeometrar. SP kalibrerar dessa vid 0 grader (svartkroppsstrålning).

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

SwedoptronicsDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSvenska OptiksällskapetDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Stefan Källberg

Tel: 010-516 56 26

Anne Andersson

Tel: 010-516 54 03

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.