Utomhusexponering

SP utför utomhusexponeringar inom flera områden, t.ex. färg och lack, plast, metall m.m.

SP har flera fältstationer för exponering av material och produkter.

Klimatdata som mäts och registreras kontinuerligt är

  • solinstrålning
  • lufttemperatur
  • luftfuktighet
  • lufttryck
  • nederbördsmängd
  • vind; hastighet och riktning

Korrosiviteten enligt ISO 9223 bestäms genom exponering av metallkuponger enligt ISO 9226 (kolstål, koppar, zink och aluminium).

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Carl Börrisson

Tel: 010-516 58 94

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.