Besiktningsman överlåtelse

Överlåtelsebesiktningsman.Den som köper ett hus är enligt jordabalken skyldig att undersöka fastighetens skick. En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning av byggnaden avsedd att klarlägga fastighetens status i samband med ett köp (en överlåtelse).

För att bli certifierad måste följande krav uppfyllas:

  • Godkänd ingenjörsexamen eller annan likvärdig utbildning 
  • Minst 2 års väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet 
  • Omfattande erfarenhet av verksamhet som besiktningsman. Minst 40 besiktningar under en tvårsperiod. 
  • Dokumenterad kunskap om överlåtelsebesiktning av fast egendom 
  • Konsultansvarförsäkring för överlåtelsebesiktning. 

Besiktningsman certifieras på 2 år och de har årlig rapporteringsskyldighet. 

 

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via SBR eller hos oss på RISE  tentamen.person@ri.se 


 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.