P-märkning

P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter.

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar. P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket. Läs mer i Lilla boken om P.

 

Beställ butiksmaterial

Här kan du beställa butiksmaterial.Läs mer...

Se vår film om P-märket!

Vill du veta mer om P-märket? Se vår kortfilm på Youtube.Läs mer...
[2012-11-01]

P-märkning och CE-märkning av byggprodukter

Det förekommer påståenden om att P-märkningen inte får finnas kvar efter 1/7 2013 då byggproduktförordningen CPR träder ikraft fullt ut. Detta är inte sant! Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: