P-märkta skumvätskor för brandbekämpning

Nedanstående skumvätskor har av RISE Research Institutes of Sweden fått rätten till P-märkning. Skumvätskorna är provade enligt den Nordiska standarden för skumvätskor, NT Fire 023.

Produkterna uppfyller kraven för märkning enligt RISEs regelverk SPKB 1987:39.

P-märkning innebär att:

Skumvätskan har typprovats och uppfyller kraven enligt NT Fire 023 samt att avtal om tillverkningskontroll har tecknats med tillverkaren.

RISE övervakar att tillverkaren utför internkontroll av produktionen samt utför besök och stickprovskontroll med vissa intervall hos tillverkaren.

Kompletterande upplysningar och aktuell information kan fås genom kontakterna till höger.

Sedan 2002 kan man också P-märka skum enligt RISEs certifieringsregler SPCR 129, som bland annat bygger att provning har skett enligt EN 1568. 

 

Till listan över produkter certifierade enligt SPCR 129 (EN 1568)

 

 

Listan nedan är uppdaterad 2007-10-12


Detergentskum

Tillverkare

Återförsäljare

Skumvätskans
beteckning

Typ av skum

Inbland-ning (1)

Typ av påföring

Anmärkning

Dr Sthamer

Presto Brandsäkerhet AB

Sthamer SV

Tung

Mellan

Lätt

2-3 %

Mjuk

Tungskum
3 %

Mellanskum
2 %

Lättskum
2 %

Sthamex SVM

Tung

Mellan

2-3 %

Mjuk

Tungskum
3 %

Mellanskum
2 %


Anmärkningar

(1) I de fall inblandningsförhållandet i listan anges som ett intervall, avser det lägre värdet den koncentration som används vid släckning med sötvatten och det högre värdet med saltvatten, om ej annat anges.

 Filmbildande skum

Tillverkare

Återförsäljare

Skumvätskans
beteckning

Typ av skum

Inbland-
ning

Typ av påföring 
(1)

Anm.

Dr Sthamer

Presto Brandsäkerhet AB

 Sthamex AFFF 3%, -3 °C

Tung- och mellanskum

3 %

Direkt

 


Anmärkningar


1) Angiven typ av påföring härrör till den påföringsmetod som använts vid typprovning av respektive skumvätska enligt NT Fire 023. Vid släckning i praktiken rekommenderas dock att i möjligaste mån använda mjuk påföring oavsett angiven påföringsmetod. Vid slä
ckning av bränder i polära bränslen, är mjuk påföring oftast en förutsättning för lyckat resultat. (Jfr SP-rapport 1990:36, "Basutrustning för skumsläckning").

   
Alkoholbeständigt filmbildande skum

Tillverkare

Återförsäljare

Skumvätskans
beteckning

Typ av skum

Inbland-
ning

Typ av
påföring (1)

Anmärkning

Dr Sthamer

Presto Brandsäkerhet AB 

 

 

Moussol APS

 

 

Tung

 

3 %

Direkt

Petroleum

6 %

Indirekt

Polära bränslen

Mellan

3 %

 

Mellanskum provas enbart mot petroleum

 

Anmärkningar

1) Angiven typ av påföring härrör till den påföringsmetod som använts vid typprovning av respektive skumvätska enligt NT Fire 023. Vid släckning i praktiken rekommenderas dock att i möjligaste mån använda mjuk påföring oavsett angiven påföringsmetod. Vid släckning av bränder i polära bränslen, är mjukpåföring oftast en förutsättning för lyckat resultat. (Jfr SP-rapport 1990:36, "Basutrustning för skumsläckning").

 

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.