Lastpallar

Det vanligaste sättet att bygga upp transportenheter av styckegods är att lägga gods på lastpallar. I Sverige har vi för varuhantering och distribution sedan decennier haft tillgång till lastpallar i standardiserat utförande. Standarder har varit en förutsättning för den rationella distributionens utveckling.

Detta har gett stora kostnadsbesparingar inom materialhanteringen dels genom att hanteringsutrustningen kunnat standardiseras och dels genom att omlastningar till stor del eliminerats. Kraven på standardiserade pallar ökar i takt med att automatiska pallhanteringssystem i allt större omfattning tas i bruk.

 

RISE utför provningar enligt SS-EN 13698-1.

Olika hantering och lasttyper kräver flergångs-, intern eller engångspallar av olika material, dimensioner och konstruktion som inte är standardiserade. Här kan vi skräddarsy provning efter de olika transport/lagrings-påkänningar som lastbäraren utsätts för.

 

Exempel på provningsmoment som konstruktionen kan utsättas för är:

 

  • Tryckhållfasthet på hela pallen eller enbart på klossar
  • Vibrationsprovning
  • Hållfasthetsprovning av däck och medar
  • Fallprovning
  • Hållfasthetsprovning av förband
  • Friktionsbestämning
  • Stötprovning

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Lars Andersson

Tel: 010-516 52 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.