Certifierad Passivhusbyggare

passivhusRISE Certifiering har tagit fram en personcertifiering för olika yrkeskategorier som bygger passivhus och energieffektiva byggnader.

Certifieringen riktar sig dels till yrkesarbetare och praktiker, dels till projektledare, arkitekter och konstruktörer. Syftet är att kvalificera personer för en grundläggande kompetens för energieffektivt byggande med god innemiljö och god beständighet, kopplat till den praktiska byggprocessen med betoning på kvalitetssäkring av produktionen. Samverkan sker mellan RISE Certifiering, RISE ETi Byggnadsfysik och innemiljö samt Passivhuscentrum Halmstad.

 

För att bli certifierad ska följande uppfyllas:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven
  • 2-7 års praktiskt yrkeserfarenhet med byggande
  • Deltagande (med full närvaro) på kurs samt godkänd tentamen
  • Projektlista ska styrkas vid kvalificerad behörighet

  • Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@rise 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.