Betalsystem

Betalsystemen i samhället fortsätter att utvecklas. RISE arbetar med säkerhet och tillförlitlighet i betalsystem. Idag ser vi elektroniska kvitton och betalningar över Internet. I framtiden kommer nya betalningssätt, till exempel med mobiltelefon, att användas i ännu större utsträckning. Det är viktigt att betalningarna registreras korrekt, tillförlitligt och med sekretess.
Vi kan erbjuda följande tjänster för betalsystem:
  • Certifiering av kontrollenheter enligt Skatteverkets föreskrifter
  • Utvärdering av kassaregister
  • Riskanalys
Certifierade kassaregister

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste enligt Skatteverket ha ett certifierat kassaregister. Syftet är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Kassaregistret ska vara anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av registreringarna i kassaregistret och skapar en kontrollkod.

Vi kan hjälpa företag som tillverkar kontrollenheter med de certifikat som behövs för att kunna sälja i Sverige. Swedac har ackrediterat oss som certifieringsorgan för kontrollenheter för kassaregister. Vår granskning omfattar såväl kontrollenhetens korrekta funktion som informationssäkerhet under utveckling och produktion.

Skatteverket planerar under 2014 att ge ut nya föreskrifter för kontrollsystem till kassaregister. Ett kontrollsystem kommer att vara en serverbaserad lösning som bland annat möjliggör buffring av transaktioner i kassaregistret. Man kommer att kunna välja att använda antingen kontrollenhet eller kontrollsystem. Vi kan informera om hur det går till att få sin lösning för kontrollsystem certifierad.

VI erbjuder också utvärdering av kassaregister enligt det kontrollramverk som fastställts av Kassaregisterrådet. Kontrollramverket är frivilligt men bygger på Skatteverkets tvingande krav. Kassaregisterrådet har godkänt oss för att göra utvärderingar. Provningsrapporten från oss kan ligga till grund för certifiering av kassaregister enligt regler från Kassaregisterrådet.

Pålitliga system

Sektionen för programvara arbetar med funktion, säkerhet och tillförlitlighet inom området elektronik och programvara. Vi arbetar mycket med inbäddade system.Läs mer...

Inbyggda system

Vi hjälper dig med elektronikhårdvara i säkerhetskritiska inbyggda system. Läs mer...

Utvärdering av programvara

RISE har mångårig erfarenhet av utvärdering av programvara i kritiska applikationer och erbjuder ett flertal tjänster.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.