Barnvagnar och andra barnprodukter

RISE utför provning av barnvagnar och ståbrädor enligt standarden EN 1888. Vi är ackrediterad för provning av SWEDAC vilket innebär att SWEDAC årligen granskar våra provningsrutiner och vår kvalitetssäkring.

För barnvagnar finns inget krav på CE-märkning eller något annat formellt krav på godkännande. Men tillverkare och importörer ansvarar för att produkter som sätts på marknaden är säkra och ett bra sätt för en tillverkare/importör att försäkra sig om detta är att prova sin vagn enligt den europeiska standarden EN 1888. EN 1888 kan beställas från t.ex. SIS. Information om produktsäkerhetslagen och annan nyttig information hittar du hos Konsumentverket. Vi är även ackrediterade för provning av gung- och bärselar.

P-märkning av barnprodukter

Vi kan nu erbjuda P-märkning av barnvagnar, höga barnstolar, skötbord och barnsängar. Certifieringsregler för P-märkning av barnprodukter.

Vi utför även provning av andra produkter med anknytning till barn.
Utöver EN 1888 kan vi även erbjuda tilläggsprovningar och kompletteringar baserat på erfarenheter från svenska förhållanden, t.ex. provning av vissa moment i kylkammare. Vi kan även hjälpa till med materialprovning/materialanalyser, skadeutredningar eller andra undersökningar.

Övriga produkter inom området barn och säkerhet

Många olika produkter med anknytning till barn och säkerhet provas vid RISE. Några exempel är leksaker, barnmöbler, barnsäkra beslag (fönsterspärrar, spärrar för lådor och skåpsdörrar), hjälmar, babyliftar, babysitters, bärselar, gungselar och ståbrädor till barnvagnar. Beroende på syftet med provningen så utförs provningen enligt nationella eller internationella standarder eller så kan provningen skräddarsys för att besvara en specifik frågeställning.

Vi utför olika typer av provning (mekanisk, elektrisk, kemisk, brand etc.) i labb och arbetar även sedan flera år även med praktiska funktionsprover där en grupp barn testar säkerhetsnivån hos produkten. Utöver den löpande uppdragsverksamheten har vi även utvecklat provningsmetoder t.ex. i samarbete med den europeiska konsumentorganisationen ANEC och svenska Konsumentverket.

Vi provar även andra produkter än de som nämns ovan, så kontakta oss gärna för mer information.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.