Arkivmateriel - beständighet

Beständighet kan definieras som förmågan att under lång tid förbli oförändrad i kemiskt och fysikaliskt avseende. Naturligtvis ändras allt material med tiden men beständigt material är funktionsdugligt under lång tid. Livslängden för bra papper anses vara flera hundra år. Andra material, t.ex. ljud- och videoband, har livslängder på 10 till 20 år.

Beständighet hos digitala medier, t ex optiska skivor, beror inte bara på mediets livslängd. Det finns väl bevarade medier som inte kan läsas eftersom utrustningar för att läsa inte längre finns tillgängliga.

  • Analog lagring - beständigheten beror av materialets egenskaper och hur handlingen förvaras och hanteras
  • Digital lagring - beständigheten beror av materialets egenskaper och hur handlingen förvaras och hanteras men begränsas oftast av tillgången på mjuk- och hårdvara.
Accelererad åldring

Hur vet man hur gammalt ett material kan bli? Håller det i hundra år? Det enda säkra sättet att få veta är att vänta i hundra år -  men om man inte kan vänta?

Utvärdering av långtidsegenskaper är en av våra specialiteter och accelererad åldring är ett ovärderligt hjälpmedel vid utvärdering av beständighet.

Vårt laboratorium är väl utrustat med klimatkammare med kontroll av både fukt och temperatur. Vi har också avancerade utrustningar för undersökning av beständighet mot ljus. Ofta utvärderas materialens åldrande genom bestämning av ändringen med tiden av materialens kemiska och fysikaliska egenskaper.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.