Kröning/verifiering av bensinpumpar

Vid försäljning av drivmedel såsom bensin, diesel och etanol ställs det speciella legala krav på de mätare som används för uppmätning av volymen.

Mätarna, eller bensinpumpen som vi kallar den, skall i första hand vara typgodkänd för mätning av de olika produkterna. Innan mätaren får tas i drift skall den dessutom verifieras och godkännas för sin användning. Vid denna verifiering ställs rätt volym in och bensinpumpens innandöme plomberas så att det inte går att manipulera pumpen på något sätt utan att det upptäcks.

Efter denna driftsättning skall mätarna under sin ”livstid” regelbundet kontrolleras minst en gång vart annat år. Vid denna återkommande kontroll säkerställs att pumpens funktion fortfarande uppfyller ställda krav med avseende på rättvisande m.m.

Som konsument skall du garanteras att den volym du tankar i din bil som mest får avvika 0,5 % från det värde som pumpen visar. Avvikelsen kan vara både negativ och positiv.

Som bensinstationsägare eller föreståndare är det naturligtvis viktigt att mätarna uppfyller de legala kraven och speciellt att de inte under långa tider ger ut fel volym.

Gasåterföringssystem

På en bensinpump skall finnas system som tar tillvara den gas som läcker ut från bilens tank vid påfyllning av ny bensin. Dessa system kallas gasåterföringssystem. Syftet med dessa system är att minimera utsläpp av kolväten i luften vid bensinstationer.

Även på gasåterföringssystem ställs det vissa speciella legala krav baserat på miljöpåverkan. Funktionen på systemen skall minst en gång vart annat år kontrolleras enligt ackrediterad metod. Vid denna kontroll säkerställs att systemet är installerat, underhållet och i övrigt uppfyller ställda krav på verkningsgrad m.m.

Vi på MV har resurser att hålla koll både på mätarnas volymangivelse och gasåterföringssystem.  Vi finns med vår mobila mätutrustning fördelad på en rikstäckande organisation. Vi kan med kort varsel ställa upp och göra nödvändiga prov på alla typer av mätare och system.

Beställning av våra tjänster gör du enklast på justering@sp.se

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Eddie Hasth

Tel: 010-516 61 26

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.