Fotografi och bilder

SP utvärderar beständighet hos bilder enligt program som tas fram tillsammans med våra uppdragsgivare.

Både konventionella fotografiska material och bilder som framställs med t.ex. bläckstråleskrivare utvärderas.

Beständighet mot ljus undersöks genom att utsätta bilder för ljus som efterliknar solljus men som har mycket högre intensitet. Resultat kan då erhållas på kort tid. Det som kallas för UV-beständighet provas ofta på detta sätt men det är en felaktig benämning, eftersom ljus inomhus bara innehåller en liten mängd UV-ljus.

 

Den högra bilden har utsatts för ljus och färgerna har bleknat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.