Plaströr

Plaströr som används till VA-, gas- och värmesystem är oftast certifierade. Det innebär att material och produkter uppfyller standardiserade krav och att tillverkningen är underkastad egenkontroll och förtlöpande tredjepartskontroll. SP utför som ackrediterat organ typprovning, inspektionsbesök och fortlöpande kontroll samt upprättar underlag för bland annat nordisk godkännandemärkning utfärdad av bland andra INSTA-CERT.

Vi utför standardiserade provningar enligt praktiskt taget alla standarder som finns gällande rör och markförlagda konstruktioner, som brunnar och slamavskiljare, av polyeten (PE), polypropen (PP), PVC och PEX.

Rör för tryckrörsledningar utvärderas enligt EN 1555 (gas) samt EN 12201 och EN 1452 (vatten). Råvaruutvärderingar för klassificering av tryckrörsmaterial utförs enligt ISO 9080.

SP är ett av de få av EuroHeat godkända laboratorierna för provning för europeisk certifiering av fjärrvärmerör. Vi ansvarar också, tillsammans med Svensk Fjärrvärme, för den svenska P-märkningen av fjärrvärmerör. Som bas för godkännandet ligger standarden EN 253.

Vi har lång erfarenhet av forskning inom området och har god inblick i aktuella problem och frågeställningar. Vi hjälper gärna till med skadeutredningar och andra typer av tekniska utredningar.

Certifiering av rörprodukter

En certifiering inom INSTA-CERT innebär att en tillverkare kan få ett certifikat som är gångbart i Norden för sina produkter. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Certifiering av rörprodukter

Forskning

Hållbara rörledningssystem

Kompetenscentrum

Pipe Centre

Kontaktpersoner

Olle Persson

Tel: 010-516 59 67

Lars Erlandson

Tel: 010-516 58 05

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.