Småskalig plastbearbetning

SP har stora möjligheter att framställa/blanda material i små volymer. Småskalig material- bearbetning sparar tid och pengar vid materialutveckling av nya polymer- blandningar och kompositmaterial (t.ex. nanokompositer och fiberkompositer) där ett flertal olika formuleringar ska framställas och utvärderas.
Micro-Compounder

Utrustningen innefattar bland annat en 15 mL dubbelskruv mikro-compounder (DSM Xplore) utrustad med återlopp för cirkulering av smältan, vilket möjliggör valfria blandningstider
efter önskemål. Mikro-compoundern är dessutom utrustad med en upprullningsanordning för film och fiber samt en 10 cm3 formsprutningsutrustning där smältan kan formsprutas till provkroppar.

Kammaren är vattenkyld och öppningsbar vilket underlättar rengöring och möjliggör snabb framställning av olika materialblandningar med låg materialförbrukning.

Extruder

SP har nyligen införskaffat en modulär dubbelskruvs-extruder (Brabender Plasti-Corder®Labstation +TSE 20/40D) utrustad med volymetriska huvud- och sidomatare som kan monteras vid valfria intag längs skruvkammaren. Skruvarna är uppbyggda av justerbara segment vilket möjliggör design av valfri skruvkonfiguration för specifika applikationer. Extrudern är utrustad med vattenkylning och öppningsbar kammare för förenklad och snabb rengöring vid byte av material.

Utrustningens stora flexibilitet möjliggör anpassningsbar bearbetning för specifika ändamål vid framställning av polymerblandningar och kompositmaterial.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.