Positionering

Var är jag? Vad är min hastighet? Detta är två frågor som ofta besvaras med hjälp av GPS. RISE utvecklar nya metoder för bestämning av position, hastighet, acceleration som både ger bättre noggrannhet och möjlighet för användning av GPS i miljöer där det inte förut fungerat.

Dessa tekniker används för såväl snabba förflyttningar hos fordon och flygplan som mindre rörelser där mycket hög noggrannhet krävs. Exempel på det senare är jordbävningar och markens landhöjning efter den senaste inlandsisen. Även vid byggnation av hus, vägar och broar används idag GPS flitigt. Ofta används då RTK-teknik som idag ger den bästa noggrannheten vid realtidsapplikationer.

I samarbete med Lantmäteriverket arbetar RISE med vidareutveckling av RTK-tekniken och dess applikationer. Vi utvecklar även metoder för GPS-användning i skog och tät stadsbebyggelse.

Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.