Ädelmetaller och smycken

Ädelmetaller förknippas ofta med smycken och andra guldsmedsarbeten. Men ädelmetaller har också teknisk användning. Guld och silver används i elektroniska komponenter. Platina och liknande ädelmetaller som palladium, rhodium, osmium, iridium och rutenium används bland annat för att katalysera kemiska processer.

 Ädelmetaller är eftertraktade och har alltid lockat till förfalskningar.
För smycken och liknande konsumentprodukter av guld, silver, platina
och palladium gäller därför Lagen om handel med ädelmetallarbeten
[SFS 1999:779]. Ett ädelmetallarbete skall alltid vara försett med finhaltsstämpel. Vidare skall ädelmetallarbetet vara kontrollstämplat
eller försett med leverantörens namnstämpel.

Nickel och bly förekommer i smycken av enklare slag. För dessa metaller gäller särskilda regler, liksom även för kadmium.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.