Utvecklingsprovning EMC och radio

Man arbetar i ISO laboratoriumÄr du osäker på om produkten du utvecklar kommer att klara EMC-kraven eller kraven på radioparametrarna? RISE hjälper dig att undersöka om du klarar kraven innan projektet har hunnit så långt att omkonstruktion blir allt för dyr. Vi arbetar inte bara med ackrediterad certifierande provning utan vi hjälper också gärna till med provning av produkter under utveckling.
Tidig bild av prestanda

Vid utvecklingsprovning har du själv möjlighet att styra vad som är mest relevant att prova, men du får också hjälp från vår egen omfattande erfarenhet av provning. Vi kan bistå med att lägga upp ett test där vi fokuserar på de delar där man kan anta att det kan förekomma problem hos den aktuella produkten.

Precompliance prov

Ett pre-compliance prov syftar till att få en tidig bild av prestanda för en produkt som skall klara en viss standard när den är färdig. För att få mycket gjort på kort tid så koncentrerar man provningen till frekvenser som misstänks vålla problem. Andra frekvensområden kan svepas snabbare än vad standarden kräver, men ger ändå en grov bild över prestanda.

Unika resurser

SP har en för Norden unik uppsättning resurser samlad på ett och samma ställe. Vi har fem skärmrum med olika specialiteter plus andra laboratorium som kan stå till ditt förfogande. Allt hanteras av personal med mångårig erfarenhet av EMC och radioutrustning.

RISE är ackrediterade

RISE (fd SP är) också ackrediterade för en lång rad standarder inom ett flertal produktområden. Ett pre-compliance prov behöver dock inte följa standarden helt och hållet, men utrustningen och personalen är de samma.

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och radiokrav för USA-marknaden

RISE är, som enda i Sverige, utsedd av FCC till TCB (Telecommunication Certification Body). Det innebär att vi kan utföra den certifiering som FCC kräver för radiosändare och utfärda godkännande för den amerikanska marknaden.Läs mer...
Tesla

EMC - Industriprodukter

För industriprodukter är vår fokus prov där det krävs särskilda resurser, unik kompetens och ackrediterad provning. Läs mer...

EMC - Fordon

EMC provning av fordon, skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner och militärfordon. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.