Tryck - Fältkalibrering

Vår mobila kalibreringsutrustning gör att vi kan lösa ditt kalibreringsbehov på plats hos dig. Har du ett mindre antal mätdon tar vi gärna emot dem på vårat lab. i Borås. Fälkaibreringen kalibrerar tryckgivare, manometrar och barometrar.

Vi kalibrerar tryckgivare, manometrar samt barometrar av alla de slag. Har du tryckrgivare som är kopplade till någon form av loggningssystem som inte kan demonteras och skickas? I så fall kan vi med vår mobila utrustning göra ackrediterade tryckkalibreringar ute på fältet.

Fältkalibreringens ackreditering för tryck enl. tabell nedan.

Typ av mätdon
Mätområde
Mätosäkerhet (±)
Differenstryckmätare -0,8-2 bar 0,0007 bar
2-20 bar 0,006 bar
20-135 bar 0,11 bar
135-700 bar 0,6 bar
Barometrar 900-1100 mbar 0,3 mbar

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Utbildningar inom tryck och vakuum

Kontaktpersoner

Daniel Andersson

Tel: 010-516 51 54

Jan Artursson

Tel: 010-516 56 28

Staffan Lundin

Tel: 010-516 56 31

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.