Kvalitetssäkrad projekterings- och byggprocess

RISE kan medverka vid programskedet för att kvalitetssäkra projekteringsarbetet och byggnadsprocessen för att begränsa upptäckta fel i ett senare skede.

Byggherren eller beställaren formulerar i sitt programarbete en mängd olika krav för att få rätt kvalitet i byggnaden. Genom tydliga krav i programskedet undviks många onödiga frågor och utredningar under projekteringsskedet. Under byggskedet begränsas oplanerade ändringar genom sen upptäckt av fel. När det sedan är dags för överlämnande av den färdiga byggnaden har man genom ett väl utfört programarbete skapat förutsättningar för överensstämmelse mellan förväntat resultat och den uppförda byggnaden.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Thorbjörn Gustavsson

Tel: 010-516 52 79

Lars Olsson

Tel: 010-516 50 23

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.