Processäkerhet

RISE kan med sin kunskap inom de nya processäkerhetsstandarderna IEC 61511/IEC 61508 erbjuda ett stort antal tjänster mot både komponenttillverkare samt slutanvändare inom processindustrin.
RISE kan erbjuda följande tjänster inom området processäkerhet
  • Säkerhetsbedömning av komponenter som ingår i processtyrningar (IEC 61508)
  • Säkerhetsbedömning av kompletta processtyrningar (IEC 61511)
  • Fungera som ett stöd inom alla delar av utvecklingsarbetet av säkerhetskretsar
  • Ge vägledning kring ingående komponenter i säkerhetsfunktionen, både programmerbara system och mekaniska delar (t.ex. ventiler).
Ny standard

Inom processindustrin är man för tillfället inne i en expansiv fas där äldre styrsystem successivt ersätts av nya system. Kraven på att hela tiden öka säkerheten i processanläggningar har lett till att en ny standard som heter IEC 61511 har utvecklats inom området.

Denna standard beskriver vilka funktionssäkerhetskrav som ställs på en modern processtyrning. Denna standard innehåller bland annat begreppet SIL (Safety Integrity Level) som beskriver vilka krav som ställs på de viktiga säkerhetsfunktioner som man identifierat i samband med riskanalysen.

Denna nya standard ger även mer flexibilitet eftersom den accepterar att man inte måste använda sig av redundanta kretsar om man kan visa att kvaliteten på en enskild komponent är tillräckligt hög.

RISE kan erbjuda följande tjänster inom området processäkerhet

  • Teknisk riskanalys (identifiering av säkerhetsfunktioner samt bestämning av tillhörande SIL)
  • Framtagning av kravspecifikation, bestämning av hårdvarufelsannolikhet (PFD) för säkerhetskretsar
  • Feleffektanalys med hjälp av FMEDA (Failure Mode Effects and Diagnostics Analysis) analys för bestämning av SFF (Safe Failure Fraction)
  • Stöd kring mjukvaruutveckling, vägledning kring vilka krav man ska ställa på komponentleverantörer
  • Vägledning kring vilken dokumentation som ska tas fram under de olika utvecklingsstegen, kurs om standard IEC 61511 och IEC 61508 (för mer info se kurslänk i högra kolumnen)

Utvärdering av fordonselektronik

Analys av programvara, utvärdering av pålitlighet och realtidsegenskaper, samt testning av system.Läs mer...

Maskinstyrningar

RISE arbetar med maskinsäkerhet och säkerhet i maskinanläggningar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.