Tjänster för processindustrin

Vi på RISE hjälper industrin med säkerhet, mättekniska problem, kalibrering och utbildning. Mät- och provningsmetoder förbättras löpande genom forskning, oftast i samverkan med internationella aktörer, högskolor och andra forskningsinstitut.

Ökad automatisering innebär högre krav på säkerhet, mätutrustning, materialval och råvaruhantering. Produktkvalitén höjs samtidigt som kostnaderna minimeras och den ekonomiska uppföljning blir tätare och mer exakt. 

Med riktigt vald, rätt installerad och väl underhållen teknisk utrustning går det.

Processäkerhet

RISE kan med sin kunskap inom de nya processäkerhetsstandarderna erbjuda flera tjänster.Läs mer...

Kalibrering av vakuummetrar

Kalibrering av vakuummetrar är ett enkelt sätt att ha kontroll på vakuumkvaliteten. Läs mer...

Kalibrering av flödesmätare för vätska

Varje typ av flödesmätare kräver sin egen speciella kalibreringsmetod och utrustning.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.