Lärobok i mätteknik för processindustrin

Hur varmt är det i tanken? Vilket tryck ger pumpen? Det är två exempel på frågor som kan besvaras med processmätteknik.

Läroboken Mätteknik för processindustrin har utkommit i en uppdaterad upplaga maj 2017
(utgåva 5).

 

Att mäta är att veta, sägs det, men det gäller också att veta hur bra man mäter! Felaktiga mätresultat skapar problem, osäkerhet och kan rent av vara farliga. I boken får du hjälp att undvika mätfel, du får lära dig om olika mätprinciper och hur mätare av olika slag bäst används och monteras.

Främst handlar det om temperatur, tryck, flöde och nivå men även annat som finns i en processindustri. Du får kunskap om kalibrering, spårbarhet och mätosäkerhet, och samtidigt om saker runt omkring mätinstrumenten, till exempel CE-märkning, elstörningar, explosionsskydd, skrivregler, signalöverföring, standarder med mera.

 

Beställ boken här...

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.