Tillverkningskontroll och certifiering

För många produkter krävs kontroll av tredjepart för att få använda produkten för byggändamål. För att få exportera produkter krävs ofta att produkten är underkastad tillverkningskontroll. Produkterna kan vara typgodkända, P-märkta eller certifierade på annat sätt. P-märket är RISEs eget kvalitetsmärke. P-märket står för att produkten har genomgått en oberoende granskning och uppfyller kraven enligt certifieringsregler. Märkningen innebär att tillverkaren måste ha ständig kontroll av kvaliteten, som RISE regelbundet kontrollerar.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.