Produktionsteknik inom träkonstruktioner

Produktionsteknik avser arbete med utrustning samt val och kontroll av processparametrar som t ex matningshastighet, måttnoggrannhet och fliskvalitet samt minimering av t ex stopptider och hanteringsskador. Häri ingår också utvärdering och intrimning av delprocesser såsom timmersortering, inläggning i såg, kantning virkestorkning, sortering och justering.

 

Exempel på projekt:

  • Framtidens gransågverk
    "Framtidens gransågverk" är ett idémässigt projekt. Arbetet i projektet har bedrivits som om det handlade om ett ifrån grunden nyuppfört sågverk. Emellertid finns här tankar presenterade om både produkter och produktionsteknik som till dels mycket väl kan tillämpas i befintliga anläggningar.
  • Arbete i utomhustruckar på sågverk
    Syftet med projektet är att utvärdera om kamera- och monitorstöd för övervakning och förbättrade siktförhållanden i utomhustruckar på sågverk ger minskade virkesskador och effektiviserat materialflöde. Inom projektet skall även hjälputrustningens utformning och placering studeras.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Övrigt

Publikationer

Kontaktpersoner

Anders Lycken

Tel: 010-516 62 13

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.