Produktsäkerhet

Mikroorganismer kan vara skadliga för såväl lönsamheten, varumärket och konsumentförtroendet som för en uthållig produktion!

För att kunna styra mikroorganismer krävs kunskap om vilka mikrobiologiska risker som kan förknippas med produkten. Det krävs också bra processhygien, optimerad tillverkningsteknik och metoder för att hämma tillväxt av mikroorganismer i produkten.

En högaktuell fråga är användningen av konserveringsmedel, såsom salt, nitrit, bensoat och sorbat. Kan man minska mängden och samtidigt bibehålla säkerhet och hållbarhet? En annan aktuell fråga är hur man kan förhindra sjukdomsframkallande Listeria i livsmedel som exempelvis lax, charkprodukter och dessertostar.

Våra mikrobiologer kan tillsammans med er hittar lösningar för att möta krav från kunder, konsumenter och myndigheter. Vi skräddarsyr lösningarna för era produkter.

Vi hjälper våra kunder att:
  • identifiera, bedöma och åtgärda risker
  • förbättra hållbarheten
  • utvärdera behov och effekt av tillsatser
  • lösa produktproblem
  • styra upp processhygienen
  • förbättra HACCP
  • implementera tekniska standarder
  • utbilda personal

Relaterad information

Kontaktpersoner

Birgitta Bergström

Tel: 010-516 66 92

Klara Båth

Tel: 010-516 66 89

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.