Produktutveckling

Vi erbjuder livsmedelsföretagen en kvalificerad produkt- och processutveckling, t ex framtagning av idéer och koncept i inledningsfasen. Vi kan också driva utvecklingsarbetet under hela den fortsatta produktutvecklingsprocessen eller vidareutveckla befintliga produkter. Vård, koncept och design vässar dina produkter!

Dagens konkurrens är knivskarp. Den produkt som bäst motsvarar konsumenternas önskemål och preferenser har störst chans att nå kommersiell framgång. Därför gäller det att så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen ta reda på vad konsumenterna vill ha.

Vi har metoder för att undersöka konsumenternas preferenser, liksom metoder för att relatera data från preferensstudier till olika typer av objektiva produktdata, bl a preference mapping.

Många gånger är det intressant att jämföra sin egen produkt med konkurrenternas framgångsrika produkter. En metod som då kan vara lämplig är beskrivande sensorisk analys. Här kan vi erbjuda vår speciellt utvalda och tränade sensoriska panel som på ett objektivt sätt kan identifiera och karaktärisera de sensoriska egenskaperna hos din produkt.

Men för den som sysslar med produktutveckling gäller det också att ha tillgång till annan kunskap.

Du måste bland annat:
  • känna till vad som sker med råvarorna när de utsätts för olika processbehandlingar
  • ta reda på hur olika förändringar av recept eller process påverkar konsistens och smak
  • förstå såväl de mikrobiologiska som andra risker som kan vara aktuella, t ex vad som händer när man sänker socker-, salt- eller fetthalt, eller vad som kan ske under hantering, transport och lagring
  • veta vilken som är den lämpligaste förpackningen för produkten och ha ett bra underlag för hållbarhetsmärkning

Inom dessa områden har vi en mycket hög kompetens. Vi hjälper dig gärna om du känner att du själv eller ditt företag behöver kompletterande kunskap som är viktig för ditt projekts framgång.

Vi kan erbjuda:

Kvalificerad produkt- och processutveckling
  • Framtagning av idéer och koncept i inledningsfasen
  • Utvecklingsarbete under hela produktutvecklingsprocessen
  • Vidareutveckling av befintliga produkter
Problemlösning
  • Produktkvalitet och produktsäkerhet
  • Recept/råvaror/ingredienser, t ex val, förändringar och optimering
  • Process, t ex val av utrustning och processbetingelser

Karaktärisering av mikrostrukturer och reologi

Genom kartläggning och karaktärisering av mikrostruktur och reologiska egenskaper får man i kundföretaget en ökad förståelse för sin egen unika process och produkt.

Objektiv sensorisk produktbeskrivning

En specialtränad testpanel används för att beskriva och mäta de sensoriska egenskaperna hos råvaror och produkter objektivt och konsekvent. Används t ex vid receptoptimering, lagringsförsök, byte av förpackning/ råvara/leverantör- /produktionsanläggning.

Kemisk analys med gaskromatografi

Ett sätt att kunna beskriva och förklara de faktorer som ligger bakom de sensoriska upplevelserna.

Sniffanalys människa — instrument

Olfaktometri eller sniffanalys separerar aromämnen med gaskromatograf. Samtidigt låter man försökspersoner beskriva och ge en indikation på intensiteten av sin luktupplevelse.

Konsumenttester med utvalda målgrupper

Diskussioner i mindre grupper, intervjuer, produkttester i hemmiljö/laboratorium/på stan.

Kvalitetssäkring av varumärket

Vi analyserar överensstämmelsen mellan produktens marknadslöfte och dess faktiska egenskaper.

Preference Mapping

Vi kartlägger sensoriska preferenser i olika konsumentgrupper.

QFD – från konsumentens röst till produktspecifikation

En metod som används för att matcha produktens egenskaper med konsumenternas krav och önskemål.

Koppling mellan struktur och sensorik
Multivariat försöksdesign och utvärdering

Används för att optimera processer och mätmetoder samt för att effektivisera produktutvecklingen.

Kurser

Företagsanpassade kurser både hos oss och på plats i kundföretaget. Ämnen: Produktutveckling. Structure engineering. Sensorik. Aromkemi. Förpackningsteknik. Multivariatanalys. Experimentell design.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Alexander Milanov

Tel: 010-516 66 27

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.