Programvara i mätinstrument

RISE erbjuder utvärdering av programvara i mätinstrument med avseende på risker med störda mätningar och mätvärden. EUs direktiv för mätinstrument och motsvarande riktlinjer från samarbetsorganisationen WELMEC är grunden för utvärderingsarbetet.

Vi utför utvärderingen av programvaran enligt en ackrediterad provningsmetod. Som komplement till utvärdering av programvara erbjuder vi information och vägledning kring hur riktlinjerna i WELMEC Guide 7.2 tolkas för olika mätinstrument (elmätare, taxametrar, vågar, pumpar).

 

MID ställer krav

Mätinstrumenttillverkare ställs inför nya utmaningar då vissa instrument måste uppfylla de krav som ställs i mätinstrumentdirektivet, EU Directive 2014/32/EU (MID). MID omfattar olika typer av mätinstrument såsom vattenmätare, gasmätare, aktiva elmätare, värmemätare, mätsystem för andra vätskor än vatten, automatiska vågar och taxametrar.

MID gäller i hela EU

En godkänd provning av ett mätinstrument och upprättandet av ett certifikat enligt MID, öppnar en marknad över hela EU för tillverkaren. Godkännandeproceduren omfattar en utvärdering av programvaran enligt WELMEC Guide 7.2. 

Utvärdering av programvara

RISE har mångårig erfarenhet av utvärdering av programvara i kritiska applikationer och erbjuder ett flertal tjänster.Läs mer...

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Funktionssäkerhet

RISE erbjuder en mängd olika tjänster inom området funktionssäkerhet. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.