Utvärdering av programvara

Även om programvara inte åldras och påverkas av omgivande miljö på samma direkta sätt som hårdvara så finns det all anledning att säkerställa kvaliteten och försäkra sig om att bidraget till kritiska funktioner är korrekt.

I moderna system för kritiska applikationer finns nästan alltid programvaran med som en del av den kritiska funktionen. Till skillnad från hårdvara introduceras inga nya fel i programvaran när systemet har tagits i drift utan alla fel introduceras under utvecklingsarbetet. Därför är det viktigt att man har en välbeprövad utvecklingsprocess för programvara och genomför verifiering och valideringsaktiviteter på ett riktigt sätt.

För ett system där konsekvenserna blir katastrofala om funktionen försvinner krävs vanligen att en oberoende part utvärderar programvaran.

När man utvärderar programvara kontrollerar man bland annat att programvaran är uppbyggd på ett strukturerat och modulärt sätt, att man har använt en kodningsstandard och att rimlighetskontroller görs på indata till funktioner.

Vidare görs vanligen dataflödes- och kontrollflödesanalyser vilka till exempel kan finna död kod, kod som aldrig nås och variabler som skrivs men aldrig läses. Man kontrollerar även mer hårdvarunära aspekter som att minnestester körs regelbundet och att programflödet övervakas.

RISE har mångårig erfarenhet av utvärdering av programvara i kritiska applikationer och kan erbjuda följande tjänster inom områdena:

Utvärdering av programvara enligt standard

 • IEC 61508-03
 • RTCA DO-178B

Utvärdering av säkerhet i programvara avseende

 • Dataflöde
 • Programflöde

Kvalitetskontroll av programvara avseende

 • Versionshantering
 • Dokumentation
 • Utvecklingsprocess

Utvärdering av programvara som konstruerats med modeller och automatisk kodgenerering

 • Matlab, Simulink, TargetLink
 • Rhapsody
 • SCADE

Utvärdering av programvara i mätinstrument enligt MID (mätinstrumentdirektivet) 

 • Vågar
 • Elmätare
 • Taxametrar

Teknikerna enligt ovan är på inget sätt heltäckande utan ska snarare ses som ett smakprov på vad RISE kan erbjuda.

Programvara i mätinstrument

RISE erbjuder utvärdering av programvara i mätinstrument med avseende på risker med störda mätningar och mätvärden. Läs mer...

Inbyggda system

Vi hjälper dig med elektronikhårdvara i säkerhetskritiska inbyggda system. Läs mer...

Utvärdering av fordonselektronik

Analys av programvara, utvärdering av pålitlighet och realtidsegenskaper, samt testning av system.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.