Hållbara proteinråvaror

MatHar du ett intresse av proteinrika livsmedel med mindre miljöpåverkan? Vi kan erbjuda stöd längs hela utvecklingskedjan. 

Ökad medvetenhet kring livsmedelsproduktionens negativa inverkan på miljön har lett till ökad efterfrågan på alternativa proteinrika livsmedel. Vår kompetens på RISE sträcker sig längs hela värdekedjan – från den första proteinråvaran till det färdiga livsmedlet. Vi har kunskap om vilken betydelse råvaruval och processning har för såväl slutproduktens sensoriska egenskaper som dess avtryck på miljön. Vi löser utmaningar inom formulering, processning och produktsäkerhet och kan i samverkan med våra kunder skapa ökade möjligheter för en lyckad produkt.

Inom RISE samlas kompetenser inom bland annat jordbruk, den marina näringen, extrahering av olika komponenter, processning, resurseffektivisering, bioteknik, mikrobiologi, kemisk analys, sensorik, konsumentstudier och livscykelanalyser. Vi deltar i ett flertal FoU-projekt på området och vi utför enskilda uppdrag för industrin. Dessutom har vi ett brett kontaktnät och en etablerad stödfunktion för småföretagsverksamhet.

 

Pågående projekt 

 

MegaLegumes – Svenska proteingrödor som industriråvara
RISE Jordbruk och Livsmedel leder inom ramen för EU-programmet ”European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability‘ (EIP-Agri)" projektet MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara. Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri. Inom projektets ram kommer demonstrationsodlingar av lupin och åkerböna för humankonsumtion läggas ut i Lyse, Umeå, Upplands Väsby och Skepparslöv medan man samtidigt arbetar med råvaruberedning, produktutveckling och slutligen kommersialisering av färdiga produkter.

Projektet baseras på den kraftigt ökade efterfrågan av svenska livsmedel som är hälsosamma, smakar bra och som bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion. Det finns därför ett stort behov hos industrin att ersätta till exempel importerad soja som råvara i innovativa, hälsosamma livsmedel och foder. Förutom RISE deltar Hushållningssällskapet Väst, Nordisk Råvara AB, Lantmännen Cerealia AB, Veggi AB och So Fungy Ek. för.
Kontaktperson RISE: Lina Svanberg, lina.svanberg@ri.se , 010-516 66 79

 

 

MareValue - En uthållig och lönsam svensk fiskbransch: Ökat utbyte och värde av begränsade marina resurser
Projektet MareValue syftar till att öka utbytet och värdet av marina resurser som används av svensk fiskbransch genom att identifiera och isolera högvärdiga komponenter ur fiskets oönskade fångster samt ur restflöden från fiskberedning.
Kontakt: Friederike Ziegler, friederike.ziegler@ri.se , 010-516 66 54

 

 

Smat - Smart mat från havre och odlade muskelceller

SMATProjektets mål är att kombinera livsmedels- och materialvetenskap med cellbiologi och kreativ kokkonst för att utveckla hälsosam, klimatsmart, grön proteinmat som är mer attraktiv än kött för konsumenten. Läs mer på www.smat.nu.
Kontakt: Mats Stading, mats.stading@ri.se  010-516 66 37

 

 

Nyligen avslutade projekt

 

ProVeg – Nya vegetabiliska livsmedel med högt proteinvärde 

ProVeg är ett samverkansprojekt kring alternativa vegetabiliska livsmedel med hög proteinkvalitet där aktörer från industrin, akademin samt offentlig sektor medverkar. Projektet vill bidra till att stimulera både enskilda konsumenter och offentlig sektor till bättre livsmedelsval sett ur ett klimat- och hälsoperspektiv.
Kontakt: Sophia Wassén, sophia.wassen@ri.se, 010-516 66 09

 

Tenebrio molitor - smaklig, hälsosam och hållbar

Projektets mål är en mjölmaskbaserad produkt som konsumenten vill köpa och äta för den goda smakens skull, inte bara för att den är klart bättre för hälsa och miljö.
Kontakt: Mia Prim, mia.prim@ri.se  , 010-516 66 90

 

Ädelosttofu baserad på svenska åkerbönor och svensk soja
Projektets mål är en ädelostliknande produkt som är baserad på svenskodlade åkerbönor och sojabönor och som efterliknar mjölkbaserade produkter som gorgonzola, danablu, eller cambozola.
Kontakt: Fredrik Fogelberg, fredrik.fogelberg@ri.se  , 010-516 69 08

Relaterad information

Kontaktpersoner

Katarina Nilsson

Tel: 010-516 66 08

Fredrik Fogelberg

Tel: 010-516 69 08

Camilla Öhgren

Tel: 010-516 66 98

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.