Provning av trä och träkonstruktioner

SP Trä har välutrustade laboratorier för både provning av rutinkaraktär och specialanpassad provning utifrån kundbehov. Laboratorierna är ackrediterade och finns i Borås och Skellefteå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möbelprovning

På RISE i Borås finns vårt moderna laboratorium för möbelprovning. Vi utför ackrediterade provningar enligt en mängd europeiska, internationella och nationella standarder.Läs mer...

Japancertifiering av byggprodukter

Certifiering av formaldehydavgivande byggprodukter för den japanska marknaden.Läs mer...

Träteknisk utvärdering

Verksamheten syftar till att tillhandahålla tjänster rörande provning, besiktning/certifiering, skadeutredning och temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.Läs mer...

Träbyggande och Boende

Byggande och Boende bidrar till utveckling av produkter, processer, konstruktioner, metoder, byggbestämmelser och standarder som ökar fördelarna med trä i byggande och boende med avseende på teknik, miljö och ekonomi.Läs mer...

RISE Produktion och Processer

Produktion och Processer uvecklar teknik och metoder så att sågverk och träindustri kan tillverka och förädla sina produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Läs mer...

Biobaserade material, en del av RISE Bioekonomi

Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Thomas Claeson

Tel: 010-516 52 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.