Solel - Standarder och metoder för provning

RISE är landets främsta institut för provning och utvärdering av solenergiprodukter. Vi deltar aktivt i standardiseringsarbete både nationellt och internationellt och har därför god kännedom om nuvarande och kommande krav för teknisk utvärdering.

Till oss kommer kunder som:

  • är intresserade av att driva ett tillämpat forskningsprojekt
  • vill utvärdera en produkt eller ett system eller bara få ett kvitto på att produktens prestanda motsvarar den utlovade
  • önskar få en produkt provad enligt en viss standard och/eller få den certifierad

Vi har ett omfattande internationellt engagemang och ett mycket stort nätverk som omfattar institut, universitet och industriföretag. 

Ett urval av RISE provningsmetoder för solel

IEC 61215/61646

Testning och verifiering av solcellspaneler i våra labb med avseende på prestanda, elsäkerhet, brandsäkerhet, hållbarhet och livslängd enligt IEC 61215 (kristallint kisel) eller IEC 61646 (tunnfilm). OBS! Från sommaren 2016 ersätts dessa av IEC 61215 som omfattar alla typer av solceller.

IEC 60904-1

RISE är ackrediterade för detta test som innebär en karaktärisering av solcellsmoduler. RISE kan karaktärisera solcellsmoduler av kisel upp till storleken 2,15 x 1,35 m i sin blixtsolsimulator. En karaktärisering innebär mätning av kortslutningsström (Isc), tomgångsspänning (Voc), maxeffekt (Pmp), maxeffektström (Impp), maxeffektspänning (Vmpp), celleffektivitet, moduleffektivitet och fyllnadsfaktor. Standarderna 61215 och 61646 refererar till IEC 60904-1.

IEC 61730

Säkerhetstestet som ligger till grund för CE-märkning av solcellsmoduler.

Växelriktarstandarder

EN 62109-1 harmoniserad mot LVD, lågspänningsdirektivet, 2006/95/EC samt EN 61000-6/EN 61000-4.

Relaterad information

Tjänster

Solenergi
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.