Certifiering av ledningssystem för kvalitet - ISO 9001

Ett effektivt kvalitetsledningsarbete skapar förutsättningar för långsiktig framgång genom nytta såväl inom organisationen som för dess kunder. Genom tredjepartscertifiering enligt internationella standarder underlättas samarbete mellan organisationer i en alltmer global värld.

RISE Certifierings arbetssätt bygger på dialog och samarbete. Vi vill med våra revisioner bidra till att utveckla våra kunders kvalitetsledningssystem. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att organisationen skall få största möjliga nytta av sitt kvalitetsledningssystem.


Kraven från intressenter såsom kunder, samhälle och ägare ökar idag på alla organisationer. Effektiva och systematiskt använda kvalitetsledningssystem tillför värde genom att tillvarata krav från intressenter och vända dessa till konkurrensfördelar.
Information om ISO 9001:2015
• ISO 9001:2015 publicerades september 2015
• Svensk översättning, SS-EN ISO 9001:2015, publicerades den 16 oktober 2015.
• Uppgradering av certifikat skall ske inom 36 månader, primärt sker detta vid omcertifieringsrevision.

RISE Certifiering är aktiva i SIS TK 304 Kvalitetsledning och har därigenom en god kunskap om förändringarna i standarden.
Vi erbjuder information och utbildning i form av Workshops om förändringarna mellan 2008 och 2015 års versioner av standarden. Vi erbjuder även grundläggande standardkunskapsutbildningar i ISO 9001:2015.
Vi på RISE Certifiering ser våra revisioner som en del i ert förbättringsarbete.
RISE Certifiering erbjuder tjänster inom kvalitetsledningssystem:

  •  ISO 9001
  •  SS-EN 15224
  •  ISO 3834
  •  ISO 13485 (medicinteknik)
  •  Moduler enligt EU-direktiv
  •  SQAS-granskning
  •  ISO 12647-2 (grafisk produktion) 
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.