Certifierad Radonkunnig

Radontekniker.Radonproblem i byggnader är komplexa och kräver goda kunskaper för rätt lösningar. RISE Certifiering har i samverkan med aktörer i branschen tagit fram en personcertifiering inom området.

Radonkunniga certifieras för flera olika kompetensområde såsom: Besiktning/Utredning/Projektering, Mätning och radonsanering Hantverkare/Utförare.

 

Certifieringsområdet Besiktning/Utredning/Projektering
Certifierad Radonkunnig utför vanligtvis undersökningar av byggnader för att ta fram åtgärdsförslag. Arbetet innefattar kontroll av byggnadsmaterial, ventilation och övriga källor till radon (mark, vatten). För privatbostäder kan sådana utredningar även ligga till grund för ansökan om radonbidrag.

Certifieringsområdet Mätning
Certifierad Radonkunnig i denna kategori genomför vanligtvis radonmätningar utifrån ”Anvisningar” tillgängliga hos SSM. Gäller såväl mätningar över lång tid som kort tid och registrerande mätningar. Mätningar för privatpersoner (årsmedelvärde) kan utgöra underlag för ansökan om radonbidrag, men korttidsmätning kan förslagsvis även utgöra underlag i samband med fastighetsförvärv eller som underlag till slutkontroll/slutbesiktning.


Certifieringsområdet Hantverkare/Utförare
Certifierad Radonkunnig i denna kategori utför bygg- och rivningsrelaterade arbeten vid
radonsanering, vanligtvis under ledning av annan person som projekterat åtgärderna eller ansvarar för utförandet.

För mer information om certifieringskraven se länken uppe till höger. 

Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@ri.se 

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Se även

Här kan du tenteraDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Per Svensson

Tel: 010-516 63 08

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Hanna Svensson

Tel: 010-516 63 04

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: