Certifiering av sakkunniga inom radon

Radontekniker.Radonproblem i byggnader är komplexa och kräver lösningar baserade på både sakkunskap och erfarenhet inom markradon, radon i byggnadsmaterial, radioaktivitet i vatten liksom rätt metodik och verktyg. RISE Certifiering håller därför nu på med att fram nya personcertifieringar inom radonområdet i samverkan med bl a Svensk Radonförening och Bjerking.

De nya reglerna förväntas vara klara hösten 2018, för att kunna ta emot de första ansökningarna om certifiering. Målet är att de nya certifieringsreglerna ska vara optimerade för de som arbetar inom området idag, och motsvara branschens egna kvalitetsambitioner liksom beställares förväntningar om sakkunskap inom radonområdet. Vår gemensamma förhoppning är att dessa certifieringar, liksom de nya utbildningar som börjar finnas tillgängliga på marknaden, på sikt ska sätta en god referensram för sakområdet.

 

 

Några gängse beskrivningar av typiska kompetensområden inom radon:

 

Kompetensområde Besiktning/Utredning/Projektering
Här utförs vanligtvis undersökningar av byggnader för att ta fram åtgärdsförslag. Arbetet innefattar kontroll av byggnadsmaterial, ventilation och övriga källor till radon (mark, vatten). För privatbostäder kan sådana utredningar även ligga till grund för ansökan om radonbidrag.

Kompetensområde Mätning
Här genomförs vanligtvis radonmätningar utifrån ”Anvisningar” tillgängliga hos SSM. Gäller såväl mätningar över lång tid som kort tid och registrerande mätningar. Mätningar för privatpersoner (årsmedelvärde) kan utgöra underlag för ansökan om radonbidrag, men korttidsmätning kan förslagsvis även utgöra underlag i samband med fastighetsförvärv eller som underlag till slutkontroll/slutbesiktning.


Kompetensområde Utförare
Detta område innebär utförande av bygg- och rivningsrelaterade arbeten vid
radonsanering, vanligtvis under ledning av annan person som projekterat åtgärderna eller ansvarar för utförandet.

För mer information om certifieringskraven se länken uppe till höger. 
 

Personcertifiering

Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Hilda Malm

Tel: 010-516 63 12

Per Svensson

Tel: 010-516 63 08

Ulf Petersson

Tel: 010-516 63 16

Hanna Svensson

Tel: 010-516 63 04

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.