Brandteknisk provning

Brandteknisk provning är indelat i områdena bygg, fordon, sjöfart och offshore, möbler och släcksystem. Vi utför också provning anpassad för speciella fall och enligt "ovanliga" standarder. Kontakta oss för mer information.

Mer information om provningsmetoder finns under respektive webbsida nedan.

 

 

Brandprovning - bygg

Vi provar byggprodukters brandtekniska egenskaper (Reaction-to fire) och brandavskiljande konstruktioner (Fire resistance). Läs mer...

Brandprovning - möbler och bäddar

Brandprovningsmetoder för möbler och bäddar.Läs mer...

Brandprovning - fordon

Fire Research utför ett stort antal försök på olika typer av fordonskomponenter och material varje år. Läs mer...

Brandsäkerhet till sjöss

Beskrivningar av försök i enlighet med IMO:s krav.Läs mer...

Brandprovning - släcksystem

Aktiva släcksystem för skydd av byggnader, industrianläggningar och transportmedel. Läs mer...

Brandsäkerhet - kassaskåp

Förvaringsskåp kallas ofta för kassaskåp, men det finns många olika typer av förvaringsskåp ex kassaskåp, dokumentskåp och datamediaskåp. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Konsumentinformation

Europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Reaction-to-fire
Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

Fire resistance
Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

Möbler
Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Fordon
Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

Tåg
Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Sjöfart
Tommy Hertzberg

Tel: 010-516 50 46

Kablar
Släcksystem
Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

Dokumentskåp
Joel Blom

Tel: 010-516 56 93

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.