Arkivering

SP har arbetat med arkivmateriel i hundra år! Det hette inte SP på den tiden men verksamheten fanns på Kungliga Tekniska Högskolan och överfördes till Statens Provningsanstalt när den kom till.

Långtidslagring

SP har sedan början av 1900-talet arbetat med utvärdering av material som används för att framställa dokument avsedda för långtidslagring. Våra experter utför utvärdering i enlighet med internationella och nationella standarder och andra specifikationer så väl som speciellt utformade provningsprogram, framtagna i samarbete med våra kunder.

Åldring

Praktiskt taget alla material förändras med tiden, hur bra materialen än är från början. Goda förvaringsförhållanden är viktiga för att förlänga informationens livslängd så mycket som möjligt. Materialkännedom är av stor betydelse när det gäller val av förvaringsförhållanden. Vi arbetar som rådgivare åt arkivarier, konstruktörer m.fl. när det gäller att utforma lokaler på riktigt sätt med avseende på val av klimat och inredningsmaterial.

Certifierad skrivmateriel

SP publicerar en förteckning över produkter som är certifierade för framställning av dokument som skall bevaras. Förteckningen uppdateras fortlöpande och kan laddas ner till höger på sidan.

Historia

Det handlade bara om papper de första åren. Normalpappersförordningen, som kom 1907, angav regler för vilka papper, "normalpapper", som myndigheterna skulle använda. Pappret skulle provas av SP enligt beskrivning i förordningen. Vi har fortfarande kvar de papper som provades från 1908 och framåt.

Bläck

Bläck provades tidigt. När nya material för att framställa skrift infördes tog SP fram metoder för att utvärdera skriftens beständighet.

Svenskt arkiv

I skrivmaterialkungörelsen, som kom 1964, ändrades kraven och begreppet "svenskt arkiv" infördes. SP fastställde metoder för provning av skrift och godkände material. En förteckning över godkända produkter publicerades varje år i Svensk författningssamling, oftast i nr 1.

Riksarkivet

När arkivlagen kom 1991 överfördes rätten att ange kravspecifikationer och provningsmetoder till Riksarkivet. SPs metodbeskrivningar skrevs om och publicerades som Riksarkivets föreskrifter, RA-FS.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.