Skrift på papper

Provning av skrift på papper är en av våra specialiteter. SP har provat skrift med avseende på egenskaper som är viktiga för skriftens beständighet sedan början av 1900-talet. När nya metoder för skriftframställning har introducerats på marknaden så har provningsmetoderna modifierats för att utvärdera nya egenskaper.
Kopiatorer och skrivare

Beständigheten hos pappersdokument framställda i utrustningar som kopiatorer, laserskrivare och andra typer av skrivare undersöks enligt Riksarkivets tekniska föreskrifter RA-FS 2012:8 som hänvisar till ISO 11798.

Utrustningarna kan certifieras enligt Riksarkivets föreskrifter, se länk till höger "Certifiering av skrivmateriel". SP är det enda ackrediterade certifieringsorganet.

 

 

Bilden visar ett tecken (förstorat 150 gånger) som framställts med en skrivare där tonern är korrekt fixerad till pappersfibrerna.

Här visas ett tecken där tonern inte är fixerad på rätt sätt. Tonern har smält ihop men inte fäst vid pappersfibrerna.

 

Bläckstråleskrivare, pennor m. m.

Beständigheten hos pappersdokument framställda med skrivmedel - d.v.s. pennor, färgband och stämpelfärger - undersöks enligt Riksarkivets tekniska föreskrifter RA-FS 2012:8 som hänvisar till ISO 11798. Vi provar i dag enligt ISO 11798. Materialen kan certifieras enligt Riksarkivets föreskrifter, se länk till höger "Certifiering av skrivmateriel". SP är det enda ackrediterade certifieringsorganet. 

ISO 11798

Riksarkivet har fastställt ISO 11798 som sina kravspecifikationer. Den ersätter RA-FS 1992:4 - 7. Produkter som provats enligt ISO 11798 kan certifieras av SP, se länk till höger "Standard för skrift på papper". SP är ackrediterat av SWEDAC för provning enligt ISO 11798.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.