Återvinning och miljöanpassade material

Energi- och materialåtervinning blir allt viktigare i dagens samhälle. Ett effektivt nyttjande av avfall och material är till nytta både för företag, via minskade kostnaderna för materialanvändning och avfallshantering, och för miljön i samhället.

Morgondagens avfallshantering måste utvecklas utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv. Ett samhälle med uthållig tillväxt måste vara resurssnålt och minska sitt beroende av ändliga naturresurser. Med rätt kunskap och teknik kan avfall omhändertas och användas som en lokal resurs och energibärare.

Waste Refinery - strategiskt nätverk vid SP

Det övergripande målet med Waste Refinery är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar med avseende på både ekonomiska och miljömässiga effekter för samhället.

Aktörer inom privata och offentliga företag, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar.

Fokus ligger på tre kunskapsområden: systemanalys samt biologiska och termiska processer.

Waste Refinery - strategiskt nätverk

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk för resurser ur avfall. Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar.Läs mer...

Biologiskt laboratorium

SPs biologiska laboratorium ”Biolab” har samlat SPs biologiska kompetens och avancerad utrustning för att kunna möta det ökande behovet av biologiska tester.Läs mer...

Certifiering av polymert avfall

Olika återvinningsmetoder såsom mekanisk återvinning, kompostering och förbränning har sina för- och nackdelar och därför är det viktigt att olika lösningar kan klara vetenskapliga tester och kriterier.Läs mer...

Alternativa väg- och jordförbättringsmaterial

RISE forskar kring alternativa väg- och byggnadsmaterial och jord och jordförbättringsmedel.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

John Rune Nielsen

Tel: 010-516 55 39

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: