Återvinning och miljöanpassade material

Energi- och materialåtervinning blir allt viktigare i dagens samhälle. Ett effektivt nyttjande av avfall och material är till nytta både för företag, via minskade kostnaderna för materialanvändning och avfallshantering, och för miljön i samhället.

Morgondagens avfallshantering måste utvecklas utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv. Ett samhälle med uthållig tillväxt måste vara resurssnålt och minska sitt beroende av ändliga naturresurser. Med rätt kunskap och teknik kan avfall omhändertas och användas som en lokal resurs och energibärare.

Waste Refinery - strategiskt nätverk vid RISE

Det övergripande målet med Waste Refinery är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar med avseende på både ekonomiska och miljömässiga effekter för samhället.

Aktörer inom privata och offentliga företag, akademin och myndighetssfären samt intresseorganisationer är välkomna som medlemmar.

Fokus ligger på tre kunskapsområden: systemanalys samt biologiska och termiska processer.

 

RE:Source - strategiskt innovationsprorgam med RISE som värd

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det är visionen för RE:Source, som 2015 utsågs till strategiskt innovationsprogram (SIP). Den första etappen pågår 2016-2018, men planen är att rulla sammanlagt tolv år. RISE är värd för programmet.

 

Mistra Closing the Loop - forskningsprogram med RISE som värd

Sex fristående forskningsprojekt samsas i andra etappen av Mistra Closing the Loop som pågår 2016-2020. Projekten rör olika material och branscher. Några exempel är återvinning av bilar, batterier och byggavfall. RISE är värd för programmet och ledde även första etappen 2012-2015.

 

Waste Refinery - strategiskt nätverk

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk för resurser ur avfall. Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar.Läs mer...

Mistra Closing the Loop

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program som handlar om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras som värdefulla resurser.Läs mer...

RE:Source - strategiskt innovationsprogram

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det är målet för RE:Source.Läs mer...

Certifiering av polymert avfall

Olika återvinningsmetoder såsom mekanisk återvinning, kompostering och förbränning har sina för- och nackdelar och därför är det viktigt att olika lösningar kan klara vetenskapliga tester och kriterier.Läs mer...

Alternativa väg- och jordförbättringsmaterial

RISE forskar kring alternativa väg- och byggnadsmaterial och jord och jordförbättringsmedel.Läs mer...

Relaterad information

Se även

Waste RefineryClosing the LoopRE:Source

Kontaktpersoner

Sektionschef
Roger Nordman

Tel: 010-516 55 44

Gruppchef Resurser ur avfall
Jonas Dahl

Tel: 010-516 57 39

Waste Refinery
Inge Johansson

Tel: 010-516 58 64

RE:Source och Closing the Loop
Evalena Blomqvist

Tel: 010-516 55 20

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.