Armeringsprodukter och byggstål

Inom RISE har vi lång erfarenhet av undersökningar av armerings-produkter och byggstål. Provning utförs enligt befintliga standarder eller efter kundernas egna önskemål.

Undersökningar görs i samband med t ex

- Intern eller extern produktionskontroll
- Leverans- och produktkontroll åt 3e part
- Kvalitetssäkring i produktionsprocessen
- Skadeutredningar


Armeringsprodukter för armering av betong

 • Hållfasthetsundersökningar
  Drag-, utmattnings-, relaxations-, enkelbock-, återbock-, avskjuvningsprov
 • Vikt- och dimensionskontroll
 • Kontroll av kamgeometri
 • Svetsbarhetsprov
 • Kemisk analys


 

 

 


Exempel på produkter

 • Kamstål
 • Spännarmering och spännlinor
 • Armeringsnät
 • Fixeringssvetsad armering
 • Armeringsskarvar
 • Pålskarvar och pålskor
 • Armeringsbalkar
 • Andra armeringsprodukter


Mätning av kamgeometri

Byggstål och plåt

Undersökningar görs på bl a varm- och kallformade stänger och rör, tråd, plåtämnen, svetsad plåt och som omfattar exempelvis

- Hållfasthetsundersökningar (t ex dragprov, slagprov, bockprov)
- Vikt-, form- och dimensionskontroll
- Tjocklek på galvaniseringsskikt
- Kemisk analys

Exempel på standarder
SS-EN ISO 15630-1, -2, -3; SS-EN 10080; SS 21 25 40; SS-EN ISO 17660-1, -2.

Relaterad information

Tjänster

Bärande konstruktionerFinita ElementberäkningarUtmattningsprovning av material och konstruktioner

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Jukka Holappa

Tel: 010-516 50 65

Eva Larsson

Tel: 010-516 52 36

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.