Övrig mekanisk provning

Fältmätning

SP kan erbjuda mätning av de flesta storheter både i fält eller i vårt laboratorium. Av resultaten kan vi sedan om kund önskar utföra avancerade analyser och utvärderingar. Ett typiskt fältprov kan vara att mäta upp vibrationer  i transportfordon eller mätning av längdutvidgning med hjälp av trådtöjningsgivare.

För våra mätningar arbetar vi med avancerad mjuk- och hårdvara.
 

Restspänningsmätning

Restspänningsmätningar nära materialets yta utförs enligt den s.k "hole drilling" metoden. Metoden innebär att trådtöjningsgivare av typen tre-axliga rosetter används, ett hål borras i centrum varvid restspänningarna utlöses. Signalen från trådtöjningsgivarna registreras vid olika borrdjup. Utvärdering av resultaten sker enligt ASTM E 837.

Metoden brukar beskrivas som "semi-destructive" eftersom den skada som förorsakas är mycket lokal och i många fall påverkas inte funktionen hos provobjektet.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Klas Johansson

Tel: 010-516 53 54

Lars Andersson

Tel: 010-516 52 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.