Respiration anestesi

Till denna kategori räknas produkter som tillför, konditionerar, övervakar eller kontrollerar respiration eller anestesi. Hit hör även produkter som tillför och levererar andnings- eller bedövningsgaser, ångor eller andra substanser.

Exempel på produkter inom denna kategori är Luftvägsapparatur, anestesisystem, luftfuktare, trakealtuber och ventilatorer med tillbehör.

SP erbjuder bland annat följande tjänster inom området respiration anestesi:
 • elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • testning av filter för andningsystem
 • miljötålighetstester
 • gasanalys av utgående gas
 • accelererad åldring
 • identifiering och bestämning av emission av flyktiga organiska föreningar
 • analys av partiklar
 • biokompatibilitetsutvärdering
 • regulatorisk rådgivning
 • bestämning av responstid för gassensorer
 • kundanpassade tjänster

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Benny Lyvén

Tel: 010-516 52 68

Henrik Bäckdahl

Tel: 010-516 54 48

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.