Systematisk egendeklaration av socialt ansvarstagande - ISO 26000

En global vägledande standard för socialt ansvarstagande - ISO 26000. Sverige har tagit fram en systematisk egendeklaration, som utgår från ISO 26000 och är verifierbar. Vi kan erbjuda en opartisk förverifiering, som ger din organisation en bekräftelse på ert hållbarhetsarbete och samhällsansvar.

ISO 26000 omfattar ett brett omfång av hållbarhetsfrågor såsom miljö, konsument, samhälle, arbetsförhållanden och ekonomi. Allt fler organisationer väljer att börja arbeta enligt standarden. Det är ett positivt led i utvecklingen av ert befintliga ledningssystem för t.ex miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

 

Varför arbeta med ISO 26000?

ISO 26000 ger stöd och hjälp att implementera, paketera och kommunicera en organisations hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt. Att arbeta med standarden hjälper organisationen att hitta sina styrkor och svagheter som i sin tur kan vändas till affärs- och utvecklingsmöjligheter. Standarden bygger på dialog med era intressenter, vilket bl.a ger förutsättningar för att få en bättre kontroll på leverantörer och skapa mervärde för intressenterna.

Att arbeta med standarden hjälper organisationen att hitta sina styrkor och svagheter som i sin tur kan vändas till affärs- och utvecklingsmöjligheter.


SIS SP 2:2015 systematisk egendeklaration, utgår från ISO 26000

Egendeklarationen består av 77 frågor som organisationen ska besvara och på så vis beskriva sitt operativa arbete med ISO 26000. Organisationen kan sedan välja att låta ett utomstående organ verifiera egendeklarationens resultat.

 

Vad innebär en verifiering av organisationens egendeklaration?

En verifiering innebär att en utbildad verifierare opartiskt granskar organisationens egendeklaration, uttalanden gällande socialt ansvarstagade och dess riktighet och trovärdighet.

Organisationen får en skriftlig bedömning i form av en rapport och ett uttalande som bekräftar organisationens hållbarhetsarbete och arbete med ISO 26000.

 

Varför verifiera sitt hållbarhetsarbete?

RISE Certifiering är en av de som varit delaktiga i arbetet med att ta fram SIS SP 2:2015 systematisk egendeklaration och erbjuder verifiering för de organisationer som önskar.

RISE Certifierings arbetssätt bygger på dialog och samarbete. Vi vill med vår verifiering bidra till att utveckla våra kunders arbete för hållbarhet.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att organisationen skall få största möjliga nytta av sitt hållbarhetsarbete.

Vi på RISE Certifiering ser våra verifierare som en del i ert utvecklings- och förbättringsarbete inom hållbarhet.

Tveka inte att kontakta RISE Certifiering och anlita våra utbildade och kompetenta verifierare.

Relaterad information

Se även

Se företag med verifierade egendeklarationer

Kontaktpersoner

Lena Jönsson

Tel: 010-516 52 12

Anne Zetterqvist

Tel: 010-516 57 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.