Normalbelastnings- och direkt skjuvprov

Prover tas ut och kapas till önskad dimension. Vid redan befintliga sprickor orienteras dessa att de ligger i skjuvplanet och gjuts in i hållare. Arean i skjuvplanet bestäms för spänningsberäkningen. Hållarna med proverna monteras i provningsmaskinen och givare för deformationsmätning kopplas in. Vid provningen belastas provet i normalriktningen och i skjuvriktningen enligt önskat provprogram, se figur nedan.

   
 Exempel på bergprov med naturlig spricka.  

Nedan visas principbild för provuppställning vid normal- och skjuvbelastningsprov.

Resultat från ett normalbelastningsförsök samt resultat från tre efterföljande skjuvförsök med 0,5, 5 samt 20 MPa normalspänning visas nedan. I övre bilden visas resultat från normalbelastningsförsöket och de två nedre bilderna visar resultat från skjuvförsöken.

Resultaten från proven är hämtade från:

Jacobsson, L and Flansbjer, M. Oskarshamn site investigation, Borehole KLX03A, Normal loading and shear tests on joints. SKB-P05-92, Svensk Kärnbränslehantering AB, 2005.

Denna och många fler rapporter på normalbelastnings- och skjuvförsök på sprickor finns publicerade på www.skb.se.

Exempel på standarder

ISRM 1974, Suggested method for laboratory determination of direct shear strength.

ASTM D5607-02, 2002, Standard test method for performing laboratory direct shear strength tests of rock specimens under constant normal force

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

SKBDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

Mathias Flansbjer

Tel: 010-516 52 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.