Bergmekanisk provning

I och med att infrastrukturprojekt växer i storlek krävs högre utnyttjandegrad av bergmaterialet för att hålla ned byggkostnader med bibehållen säkerhet. Mer precisa beräknings- och dimensioneringsmodeller, som t ex kan användas vid projektering, kräver detaljerad kunskap om olika bergmaterials egenskaper.

I vårt bergmekaniska laboratorium finns utrustning för bergmekanisk provning som i vissa delar är unik i landet. Denna ger möjlighet att kunna genomföra provning t ex i samband med byggnation av infrastrukturprojekt eller i rent forskningssyfte.

Vi genomför just nu ett stort uppdrag åt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) rörande avancerad bergmekanisk provning i samband med projektering av arbetet med platsundersökningar för förvaring av använt kärnbränsle. SKB har allt eftersom frågat efter ny kunskap om de mekaniska egenskaperna hos bergmaterialen. SP har efterhand utvecklat vissa delar av provningsmetoderna för att få nya typer och förbättrade resultat.

Vi kan erbjuda olika provningsmetoder. Utöver dessa finns möjlighet att göra specialprovningar efter önskemål eftersom det finns en bredd av mekaniska provningsutrustningar och stort kunnande inom provning inom de olika laboratorierna.

Provningsmetoder

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.