Väggar och tak

Ytterväggar och yttertak ska uppfylla en rad funktioner för att ge det skydd mot yttre påverkan i form av vindlast, regn, solbestrålning m m och ge förutsättningar för beständiga konstruktioner och god innemiljö. För att verifiera att konstruktionerna med de ingående materialen har god funktion kan vi erbjuda provning på laboratorium. Provningen kan vara ett led i våra kunders utveckling av komponenter, material och system, eller en slutlig verifierande provning av att nödvändiga funktioner uppfylls. Laboratorieprovningarna kan även kompletteras med teoretiska beräkningar.

Intressanta aspekter som beaktas är bl a regntäthet, lufttäthet, säkerhet mot vindlast, U-värde och fukttransport. Väggar och tak för provningar byggs ofta av kunderna i våra lokaler.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.