Gummiprovning

Vi kan möta ert behov av provningar och analyser av gummimaterial. Vi utför olika tester på alla sorters tätningar och packningar från t ex byggnads-industrin, bilindustrin och andra områden.

Några exempel på provningar och analyser som vi utför är:

 • Draghållfasthet (vid rumstemperatur och i värme/kyla)
 • Rivstyrka
 • Hårdhet (Shore, mikrohårdhet)
 • Kvarstående töjning
 • Sättning i rumstemperatur, värme och kyla
 • Bestämning av halten kimrök i ett prov
 • Ozonbeständighet (sprickbildning)
 • Vätskebeständighet (volymändring, viktändring, hårdhetsförändring och förändring av draghållfasthet)
 • Accelererad åldring
 • Kemiska analyser
 • Relaxationsprovning  i luft, kväve samt  olika vätskor mellan 23  och 200°C. Vi har behållare som klarar ett tryck på 3 bar, vilket gör att man kan göra provningen nära mediets kokpunkt
 • Exempel på medier som provning genomförts i är olika oljor, glykol, ASTM-vätskor och i kvävgasatmosfär. Vi kan även bestämma relaxation i cyklisk kyla-värme.

Utöver tester enligt standarder kan vi även skräddarsy provningar för kundspecifika behov. Vi har även ett nära samarbete med Organisk analytisk kemi som hjälper till med bestämning av vilken typ av gummi man har i en produkt eller vilken typ av oljor och andra tillsatser en gummiprodukt innehåller.

SP deltar även i CEN- och ISO-standardisering vilket betyder att vi är väl insatta i provningsmetoder och krav i svenska, europeiska och internationella standarder.

Produktprovningar - Tätningar

Vi utför olika tester på alla sorters tätningar och packningar från t ex byggnads-industrin, bilindustrin och andra områden. SP kan även erbjuda materialtester, bedömning av långtidsegenskaper, extern produktkontroll. Vi utför även specialdesignade provningar efter kunders krav och önskemål. SP hjälper också ofta till vid skadeutredningar och tvister som berör tätningar. Relaxationsprovning är en metod som blir allt viktigare för tätningar där man t.ex. kan bestämma livslängden i olika miljö.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Övrigt

Publikationer

Dokument

Kontaktpersoner

Anna Bondeson

Tel: 010-516 55 30

Anna Jansson

Tel: 010-516 53 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.