Certifiering, regler och standarder inom brand

Den gränslösa handeln inom EU och andra frihandelsområden förutsätter att produkters brandegenskaper kan deklareras enligt ett överenskommet gemensamt system. Det sker vanligtvis genom harmoniserade standarder för provning och gemensamma föreskrifter för brandklassificering. Därför arbetar vi brett med att ta fram standarder inom Europa (CEN), den internationella sjöfarten (IMO), globalt inom ISO och i en rad andra organisationer. Vi kan vara projektledare eller ordförande i en kommitté. Vi anlitas som experter inom EU när det gäller föreskrifter inom byggproduktdirektivet och vi samarbetar med paneuropeiska industriorganisationer för att förenkla och förbättra dess tillämpning. RISEs certifiering och våra brandklassificeringar av produkter accepteras i en rad länder. Vår internationella acceptans, kunskap och erfarenhet inom det här området underlättar för den exportberoende svenska industrin.

Europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner

I Europa har ett nytt system för brandprovning och klassificering av byggnadsmaterial införts. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: