Manuella och eldrivna rullstolar och skotrar

Vi ser idag en ökning av människor med funktionsnedsättning. Detta beror bland annat på att vi blir fler äldre i befolkningen, vi ser också att nedsatt rörelseförmåga och svårt rörelsehinder ökar markant i de högre åldersgrupperna. Med ett ökat behov kommer också högre krav på hjälpmedel för funktionshindrade.

Hösten 2011 övertog RISE Hjälpmedelsinstitutets (HI) provningsverksamhet som flyttades till RISE i Borås, där all provning nu genomförs och med fler möjligheter på provning inom kemi, brand, el, emc, klimat, krock osv.

Vi utför provning av manuella och eldrivna rullstolar och skotrar samt batteriladdare till dessa. Dessa typer av produkter lyder under EU:s medicindirektiv 93/42/EEC.

Vi provar enligt de senaste utgåvorna av standarderna SS-EN 12183 och SS-EN 12184 vilka uppfyller de mest väsentliga delarna av medicindirektivet. Vi deltar även aktivt i standardiseringsarbetet.
För specialprovningar och liknande kan vi även prova enligt andra standarder eller efter egna provningsspecifikationer.

Vi är ackrediterade för provning av SWEDAC vilket innebär att SWEDAC årligen granskar våra provningsrutiner och vår kvalitetssäkring.

Rullstolsprovning enligt SS-EN 12183 och SS-EN 12184 omfattas bland annat av:

Statisk stabilitet, dynamisk stabilitet, utmattning, slag och statisk provning, provning av bromssystem, uppmätning av sitt- och hjuldimensioner, hindertagning, mätning av energikonsumtion, krocktester, elektromagnetisk kompabilitetstestning (EMC), antändlighetsprov, klimatprov, test av styrsystem, biokompabilitetsutvärdering.

Vilka provningar som utförs beror naturligtvis på provföremålets utformning och kundens önskemål.

RISE är en "one-stop-shopping" för provning av rullstolar vilket betyder att man inte behöver prova på flera olika ställen. Vår ambition är att kunna utföra alla de provningsmoment av rullstolar som våra kunder önskar i en och samma beställning.

Vi provar enligt följande standarder

SS-EN 12182 Handikapphjälpmedel – Allmänna krav och provningsmetoder

SS-EN 12183 Manuella rullstolar – Krav och provningsmetoder

SS-EN 12184 Eldrivna rullstolar och skotrar samt batteriladdare till dessa

ISO 7176-1 Wheelchairs – Part 1: Determination of static stability

ISO 7176-2 Wheelchairs – Part 2: Determination of dynamic stability of electric wheelchairs

ISO 7176-3 Wheelchairs – Part 3: Determination of effectiveness of brakes

ISO 7176-4 Wheelchairs – Part 4: Energy consumption of electric wheelchairs and scooters for determination of theoretical distance range

ISO 7176-6 Wheelchairs – Part 6: Determination of maximum speed, acceleration and deceleration of electric wheelchairs

ISO 7176-7 Wheelchairs – Part 7: Measurement of seating and wheel dimensions

ISO 7176-8 Wheelchairs – Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths

ISO 7176-9 Wheelchairs - Part 9 Climatic tests for electric wheelchairs

ISO 7176-10 Wheelchairs – Part 10: Determination of obstacle-climbing ability of electrically powered wheelchairs

ISO 7176-14 Wheelchairs - Part 14 Power and control systems for electrically powered wheelchairs and scooters

ISO 7176-15 Wheelchairs - Part 15 Requirements for information disclosure, documentation and labeling

ISO 7176-19 Wheelchairs – Part 19: Wheeled mobility devices for use as seats in motor vehicles

ISO 7176-21 Wheelchairs - Part 21 Requirements and test methods for electromagnetic compatibility of electrically powered wheelchairs and scooters, and battery chargers

EN 1021 Antändlighetsprov

EN ISO 10993 Biokompabilitetsutvärdering

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Kristina Follin

Tel: 010-516 52 21

Patrik Spånglund

Tel: 010-516 56 00

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.